Tag

thách thức giới hạn

Browsing

Nếu bạn cứ mãi đi làm thuê sẽ dẫn đến một lối mòn trong suy nghĩ, quanh quẩn ở một giới hạn không thể vượt qua. Đừng đánh mất giá trị bản thân khi mà bạn còn chưa khám phá hết nó. Không một ngôi trường nào dạy cho bạn các bài học quý giá bằng trường đời, vì vậy chúng ta nên quyết định nghỉ việc và tìm ra nơi bản thân thuộc về…