Tag

phát triển

Browsing

Đối với người trẻ, hai từ “thất nghiệp” thôi đã làm chẳng ai muốn nghĩ đến, chứ đừng nói là dám xin nghỉ việc để chấp nhận làm người thất nghiệp. Nhưng các bạn đừng lo lắng, “thất nghiệp” chỉ là một cách nói vui mà thôi, hay nói đúng hơn nghỉ việc để chúng ta có thể nhìn rõ con đường bản thân đang đi có phải là con đường đúng đắn với bản…