Tag

đơn xin nghỉ việc

Browsing

Có một câu nói không biết bắt nguồn từ đâu nhưng vô cùng nổi tiếng trên mạng, đó là “thất nghiệp đáng sợ hơn thất tình”. Câu nói vu vơ, chẳng mang nhiều triết lý nhưng vẫn nhận được sự đồng tình từ hầu hết mọi người. Đặc biệt là những người đang trong hoàn cảnh “ngồi không”. Có từng thất nghiệp thì mới biết việc thất nghiệp đáng sợ tới mức nào, thế nhưng…